Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 2KW AP-288T

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 2000W - Đườ.....

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 2KW AP-X300V

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 200V/50Hz - Công suất: 2000W - K&i.....

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 3KW AP-328T

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 3000W - Đườ.....

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 3KW AP-X320V

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 3000W - K&i.....

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 800w AP-196T

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật:  - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 800W .....

Bếp từ nhà hàng lẩu AOPA 800w AP-215V

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 800W - K&ia.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C180

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C180: Model: YP-C180 Nguồn điện.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C196

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C196: Model: YP-C196 Nguồn điện: 22.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C220: Model: YP-C220 Nguồn điện.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C245

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C245: Model: YP-C245 Nguồn điện.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C300

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C300: Model: YP-C300 Nguồn điện: 22.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C320

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C320: Model: YP-C320 Nguồn điện: 220V.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-C330

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C330: Model: YP-X330 Điện &aacu.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X196

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X196: Model: YP-X196 Nguồn điện: 22.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X220: Model: YP-X220 Nguồn điện.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X245

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Điệp áp sử dụng: 220V/50Hz - Công suất: 2000W - Đường k.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X245

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X245: Model: YP-X245 Nguồn điện.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X288

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X288: Model: YP-X288 Điện &aacu.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X300

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X300: Model: YP-X300 Nguồn điện: 220V.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X320

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X320: Model: YP-X320 Nguồn điện: 220V.....

Bếp từ nhà hàng lẩu YP-X330

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X330: Model: YP-X330 Điện &aacu.....

Bếp từ nhà hàng YP-C288

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-C288: Model: YP-C288 Điện &aacu.....

Bếp từ nhà hàng YP-X180

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật bếp từ nhà hàng lẩu YP-X180: Model: YP-X180 Nguồn điện.....

Facebook Comments ()