Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Tủ nấu cơm dùng gas 10 khay TCG-10

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas 10 khay TCG-10 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ b.....

Tủ nấu cơm dùng gas 12 khay TCG-12

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas 12 khay TCG-12 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ b.....

Tủ nấu cơm dùng gas 24 khay TCG-24

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas 24 khay TCG-24 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ b.....

Tủ nấu cơm dùng gas 6 khay TCG-06

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas 6 khay TCG-06 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ bằ.....

Tủ nấu cơm dùng gas 8 khay TCG-08

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas 8 khay TCG-08 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ bằ.....

Tủ nấu cơm dùng điện 10 khay TCD-10

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng điện 10 khay TCD-10 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ .....

Tủ nấu cơm dùng điện 12 khay TCD-12

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm hay tủ hấp cơm  dùng điện 12 khay TCD-12 được thiết kế nhỏ gọn với to&ag.....

Tủ nấu cơm dùng điện 24 khay TCD-24

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng điện 24 khay TCD-24 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ .....

Tủ nấu cơm dùng điện 6 khay TCD-06

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm công nghiệp bằng điện 6 khay TCD-06 được thiết kế nhỏ gọn toàn bộ th&ac.....

Tủ nấu cơm dùng điện 8 khay TCD-08

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng điện 8 khay TCD-08 được thiết kế nhỏ gọn với toàn thân tủ b.....

Tủ nấu cơm gas và điện 10 khay TCGD-10

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas và điện 10 khay TCGD-10 được thiết kế nhỏ gọn với toàn.....

Tủ nấu cơm gas và điện 12 khay TCGD-12

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas và điện 12 khay TCGD-12 được thiết kế nhỏ gọn với toàn.....

Tủ nấu cơm gas và điện 24 khay TCGD-24

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas và điện 24 khay TCGD-24 được thiết kế nhỏ gọn với toàn.....

Tủ nấu cơm gas và điện 6 khay TCGD-06

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Tủ nấu cơm dùng gas và điện 6 khay TCGD-06 được thiết kế nhỏ gọn với toàn .....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS 10 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: + Dùng khay 3-3,5kg gạo  + Dùng khay 4-4,5kg gạo&n.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS 12 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: + Dùng khay 3-3,5kg gạo  + Dùng khay 4-4,5kg gạo&n.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS 6 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: + Dùng khay 3-3,5kg gạo  + Dùng khay 4-4,5kg gạo&n.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS 8 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: + Dùng khay 3-3,5kg gạo  + Dùng khay 4-4,5kg gạo&n.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS VÀ ĐIỆN 10 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay:  .....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS VÀ ĐIỆN 12 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: Tủ cơm gas và điện có kết cấu cho phép dùng .....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS VÀ ĐIỆN 6 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật:   Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại kha.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG GAS VÀ ĐIỆN 8 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay:  .....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN 10 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN 12 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN 6 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN 8 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN CÓ CẢM ỨNG 6 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

TỦ NẤU CƠM VINAKI DÙNG ĐIỆN CÓ CẢM ỨNG 8 KHAY

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kỹ thuật: - Tủ có kết cấu cho phép dùng cả 2 loại khay: + D&.....

Facebook Comments ()