Máy phi lê cá MPLC-1500

Liên hệ195

Trước thuế: Liên hệ

Máy phi lê cá RH-380A

Liên hệ152

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt 3 đầu cắt KS-QY100-1

Liên hệ918

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt ES220

Liên hệ930

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt ES250

Liên hệ862

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt ES300

Liên hệ868

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt tự động SL-300B

Liên hệ894

Trước thuế: Liên hệ

Máy thái thịt WELLDONE WED-B250B

Liên hệ903

Trước thuế: Liên hệ